GrowthWheels VekstArk.
Ta beslutninger og avgjør hva neste tiltak skal være.

GrowthWheel sine VekstArk bidrar til at selskapet kan ta beslutninger raskere. De inneholder grafiske sjekklister, slik at man raskt får en forståelse for alternative muligheter og nye ideer. 

De fungerer som tusjtavler i møtelokalet, bortsett fra at de har blitt forberedt på forhånd. På den måten kan selskapet fokusere på å ta avgjørelser og iverksette tiltak.

GrowthWheel sine basisverktøy inkluderer nesten 100 VekstArk - fem for hvert fokusområde. Vi jobber fortløpende med å forbedre verktøyene og tilføye nye til verktøykassen. Utviklingen skjer i samarbeid med de sertifiserte veilederne som bidrar med nye idéer og tanker. På den måten er GrowthWheel-veilederne medskapere av verktøyene. Det er derfor VekstArkene passer så godt til så mange veilederes behov og arbeid.


ANDRE VeRKTØyER du får hos growthwheel