Sertifisering og lisens.
Få tilgang til å bruke verktøyene med alle dine kunder.

Når du blir en sertifisert bedriftsveileder hos GrowthWheel, får du en personlig lisens til å bruke GrowthWheel sine verktøy til veiledning av selskaper du jobber med.

GrowthWheel sitt kurs og sertifisering.
2 dager, 5 verktøy og et 360° perspektiv.

For å bli sertifisert må du delta på GrowthWheel sitt sertifiseringskurs. Kurset varer to dager og blir holdt på forskjellige steder i Danmark 3-4 ganger i året.
Se oversikten over kommende kurs eller skriv til oss for å få mer informasjon om fremtidige kurs.

Lisenspakken med nett-tilgang.
Kvartalsvise oppdateringer og ubegrenset bruk.

En lisens fra GrowthWheel inkluderer følgende rettigheter og tjenester:

  • Tilgang til alle verktøyene til GrowthWheel, både i papirform og som redigerbare PDF-filer på GrowthWheel Online.

  • Kvartalsvise oppdateringer med nye og oppdaterte verktøy basert på brukernes forslag til endringer og vurderinger.

  • Rettigheter til ubegrenset utskrift og nedlasting av verktøy til alle selskaper som du personlig jobber med.

Priser for kurs og lisens

For å bli en sertifisert bruker av GrowthWheel med gyldig lisens, kreves det en pris for hver deltaker i sertifiseringskurset samt en årlig lisens per sertifiserte konsulent.

Bed om tilbud ved at klikke her for at få mer informasjon om GrowthWheel-sertifisering og -lisens samt prisinformasjon.