Vi har skapt visuelle verktøy siden 2005

GrowthWheel er et internasjonalt anerkjent og visuelt verktøy designet for bedriftsveiledere som hjelper bedriftseiere med å ta avgjørelser og iverksette tiltak

GrowthWheel ble grunnlagt i 2005 av gründeren David Madié. Utgangspunktet var idéen om å skape et alternativ til den konvensjonelle forretningsplan - det vil si en bedre metode for å bistå beslutningstakingen og handlingsplanleggingen som foregår i selskaper hver eneste dag.

I 2008 endret GrowthWheel fokus fra å lære opp bedriftseiere til å lære opp og sertifisere bedriftsveiledere. Den visuelle og enkle verktøykassen viste seg å være det perfekte redskapet for bedriftsveiledere når de møter bedriftseiere ansikt til ansikt. 

I 2010 inntok GrowthWheel USA med utgangspunkt i New York (GrowthWheel International Inc), og i 2015 fikk GrowthWheel også base i Johannesburg i Sør-Afrika. I dag har vi fortsatt kontorer i tre land.  

GrowthWheel har så langt sertifisert mer enn 2700+ bedriftsveiledere i Danmark, USA og 37 andre land.

Sammen med nettverket av GrowthWheels sertifiserte bedriftsveiledere fortsetter vi arbeidet med å finne de beste metodene for å hjelpe bedriftseiere til å ta avgjørelser og iverksette tiltak..