ØYSTEIN BREDAL-THORSEN

Øystein har mer enn 30 års erfaring fra ledelse, opp- og nedbemanninger, internasjonal salg- og markedsføring, forretningsutvikling og personaladministrasjon fra Norge, Europa, USA, Sør-Amerika og Oceania.

Videre har Øystein selv hatt idé til og iverksatt flere selskapsetableringer.

A-Team AS er et norsk selskap grunnlagt i februar 2007. I 2009 ble selskapet kjøpt opp av Øystein Bredal Thorsen, som eier 100% av selskapet.

Fra 2009 til 2013 var A-Team lisensinnehaver av LMI (Leader Management International Inc) Norge.

Fra 2009 til 2014 var Øystein regional representant for CONNECT Østlandet, og bistod her mer enn 60 oppstarts- og vekstselskaper, Fra 2013 - 2016 ble Øystein engasjert som senior forretningsutvikler i  teknologi-inkubatoren Silicia.

I 2018 startet Øystein Veksthuset Horten, et kommersielt oppstart- og vekst sentrum for bærekraftige ideer og verdiskaping. Herfra er Øystein norsk forretningspartner for GrowthWheel, og første norske kontaktpunkt.

I tillegg har Øystein spesialisert seg på å skape varige holdningsendringer i organisasjoner og hos enkeltindivider. Basert på erfaring fra internasjonal kulturforståelse gjennom utstrakt arbeid med internasjonal forretningsutvikling og gjennom direkte engasjement og ledelse av omstillings- og prestasjonsforbedringer, har Øystein utvirket flere aktuelle “vekkere” for ledergrupper og hele organisasjoner under begrepet Lean Management.

Øystein holder også enkeltstående foredrag, hvor effektivisering, produktivitet, livsbalanse, trivsel og positive utfordringer står sentralt.

Øystein bor i Åsgårdstrand med sin kone Vibeke, og de har tilsammen 4 barn og 5 barnebarn