Hjelp kundeselskaper med å ta avgjørelser og iverksette tiltak

GrowthWheel er en visuell verktøykasse for oppstarts- og vekstselskaper som hjelper dem med å ta beslutninger og iverksette tiltak. 

Den hjelper bedriftseiere med å bygge opp selskapene sine gjennom en enkel, handlingsorientert prosess som er tro mot måten de fleste bedriftseiere tenker og jobber på.

Den absolutte fleksibiliteten til verktøykassen gjør at bedriftsveiledere kan tilpasse den til eksisterende veiledningsverktøy og kundebehov. Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, slik at bedriftsveiledere sparer tid.

 

Et enkelt 360° perspektiv.
Alle aspekter av selskapet
samlet i én enkel verktøykasse

GrowthWheel er designet rundt observasjonen av at alle virksomheter - i alle bransjer og livsstadier - har fire grunnleggende utfordringer til felles: De skal skape et attraktivt Forretningskonsept, bygge opp en sterk Organisasjon, utvikle varige Kunderelasjoner og samtidig opprettholde en profitabel Drift.

Med 35 års erfaring i industrien, hvorav 20 år som leder på direktørnivå, skulle jeg ønske jeg hadde blitt introdusert til GrowthWheel tidligere.
— Kjell Erik Drevdal, CEO, 5K-International