360° screeningverktøy.
Finn fokus med et 360° perspektiv.

GrowthWheels 360° screening bidrar til å gi bedriftseieren et kjapt overblikk over utfordringer som finnes i selskapet.

Veilederen og bedriftseieren kartlegger utfordringer ved å gi hver utfordring en score fra 1-5. Dette skaper en visuell profil som viser hvordan selskapet klarer seg, og klargjør samtidig muligheter og hindringer for videre vekst.

Resultatet er at bedriftseieren får mer overskudd samt full oversikt over hva som skal fokuseres på.


ANDRE VERKTØYER DU FÅR HOS GROWTHWHEEL