GrowthWheel-artikler.
Få inspirasjon til å iverksette.

GrowthWheel-artikler er de grunnleggende oppskriftene som inneholder ingrediensene og prosessene som andre har brukt før deg når de startet opp en bedrift eller skapte vekst for en bedrift.

Samlingen av artikler gir bedriftseiere og veiledere tid til refleksjon og læring, før avgjørelser skal tas og tiltak skal iverksettes.

Artiklene fins for øyeblikket kun på dansk og engelsk, men vi jobber fortløpende med å få dem oversatt til norsk.

Artiklene handler om forskjellige problemstillinger innen de 20 fokusområdene. De er derfor ideelle når man skal jobbe med et spesifikt arbeidsområde, men trenger ny kunnskap for å få den rette inspirasjonen til å ta avgjørelser og iverksette tiltak.


ANDRE VERKTØY DU FÅR HOS GROWTHWHEEL