GrowthWheel sine Modeller.
Sett dagsorden for samtalen.

GrowthWheel sine Modeller fungerer som et kart over selskapets muligheter og utfordringer. Modellene gir en kjapp oversikt over hvor selskapet befinner seg, og i hvilken retning det er på vei.

Ved å introdusere Modellene når du som veileder møter selskapets representanter ansikt til ansikt, skapes et felles språk mellom veilederen og bedriftseieren. Dette felles språket baner vei for nye muligheter. Modellene er enkle og konkrete, og de inspirerer bedriftseieren til å sette dagsorden for hvilke avgjørelser som skal tas. 

GrowthWheel sine basisverktøyer inkluderer 34 Modeller som fordeler seg på alle de 20 fokusområdene. Vi jobber fortløpende med å skape nye Modeller og samtidig forbedre de eksisterende verktøyene, hele tiden med inspirasjon fra idéer som GrowthWheel-sertifiserte veiledere bidrar med. 

Modellene vi tilbyr er for øyeblikket kun på dansk og engelsk, men vi jobber med å få dem oversatt til norsk.


ANDRE VERKTØY DU FÅR HOS GROWTHWHEEL