Undervisere
- Klikk på bildet og bli kjent med din underviser.

GrowthWheels instruktører har sertifisert mer enn 2400 virksomhetsrådgivere i 35 land.


Undervisere i de nordiske landene:

David Madié
Grunnlegger og direktør i GrowthWheel

Søren circle 9.34.09 AM.png

Søren Weber
Kurs i Skandinavia


Undervisere i resten av verden

Elizabeth circle.png

Hilton Theunissen
Opererer globalt

Brian Simelane
Kurs i Afrika

Tukisang Senne
Kurser i Sør-Afrika

Robert Janssen
Kurs i Brasil

Oliver Mika
Webinars