Program for sertifiseringskurset

Kurset er en blanding av presentasjoner, åpne diskusjoner, casestudier, selvstendig arbeid og gruppearbeid.Notat til deg selv

Icon_Whatch-black_300dpi.png

Vær oppmerksom på at nedenstående start og sluttidspunkter er satt fra vår standard tidsplan. For å se start- og sluttider for et spesifikt kurs, se kurskalenderen.

Det vil være en liten pause hvert 60-90 min. Når det er pause, bes du vennligst om å hjelpe din underviser med å overholde tiden, ved å gjøre det du skal gjøre i begynnelsen av pausen!

Hvis du har spørsmål om sertifiseringskursene, vennligst ta kontakt med oss på support@growthwheel.com