GrowthWheels spesialverktøy.
Flere ferdigheter - flere verktøy.

GrowthWheels spesialverktøy er en samling av verktøy som komplementerer basisverktøyene og tilbyr en spesialisering innen spesifikke områder av GrowthWheel.

Spesialverktøyene ble skapt både for erfarne bedriftsveiledere og for veiledere som er interessert i å få flere ferdigheter innen et spesifikt felt.

Spesialverktøyene er tilgjengelige for bedriftsveiledere som har gjennomført GrowthWheel sitt sertifiseringskurs. Det kreves også en tilleggslisens for å få tilgang til spesialverktøyene. 

Spesialverktøyene fins foreløpig kun på dansk og engelsk, men vi jobber fortløpende med å få dem oversatt til norsk.