Lisensbetingelser for GrowthWheel Sertifiserte rådgivere/veiledere
—GrowthWheel sertifisering og lisens


Sertifisering
Rådgivere/veiledere som er ansatt i en GrowthWheel Partner Organisasjon må ha fullført et GrowthWheel sertifiseringskurs og lisens må være betalt før materialer fra GrowthWheel kan benyttes.

 

Navngitte Rådgivere/veiledere
Navnet til sertifiserte rådgivere/veiledere vil være spesifisert på fakturen fra GrowthWheel International Inc.

 

Rett til å benytte informasjon
Sertifiserte rådgivere/veiledere med gyldig lisens kan laste ned og skrive ut alle verktøy som er tilgjengelig på GrowthWheel Online Platform og dele disse med klienter av den GrowthWheel Organisasjonen som de er ansatt i, og som de personlig yter rådgivning eller veiledning til. En tilleggs-lisens må tegnes hvis den ansatte yter tjenester til klienter som ikke er tilknyttet den ansattes organisasjon.

 

Lisenstakeres rett til å belaste klienter for GrowthWheel verktøy
En lisenstakerorganisasjon kan belaste klienter for det GrowthWheel-verktøyet som benyttes i forbindelse med rådgivning/veiledning basert på den betingelsen at organisasjonen informerer GrowthWheel International om pris og antall enheter som er solgt.

 

Områdebegrensninger
En lisenstaker kan kun benytte lisensen i det landet lisensen er gitt for, hvis ikke det er avtalt en tilleggs-lisens for andre områder.

 

GrowthWheel Online
Sertifiserte rådgivere/veiledere får utdelt innloggingsinformasjon som ikke kan deles med andre. Alle verktøy i GrowthWheel Online har en utløpsdato som oppdateres kontinuerlig. Hvis et nedlastet verktøy har utløpt på dato er det mulig å laste ned en ny versjon.

 

Reklame og Co-branding
GrowthWheel partnere kan benytte GrowthWheel logo og grafisk materiale i reklamehenseende i tilknytning til lisensorganisasjonen, rådgivere/veiledere og aktiviteter. GrowthWheel kan benytte seg av informasjon om sertifiserte organisasjoner og rådgivere/veiledere i sin reklame på GrowthWheel nettsider hvis ikke annet er avtalt.

 

Oppdateringer og rettigheter
GrowthWheel verktøy og materiale kan ikke gjøres tilgjengelig på offentlig tilgjengelige plattformer. Sertifiserte brukere kan ikke endre noen av materialene/verktøyene som tilhører GrowthWheel benytte GrowthWheel designprofiler til å lage egne materiale/verktøy. Sertifiserte brukere inviteres til å foreslå forbedringer til eksiterende materiale/verktøy. Rettighetene til benyttede forbedringer tilfaller automatisk GrowthWheel International.

 

Overdragelse av lisenser
Lisenser kan overføres fra ansatte som forlater en organisasjon til nye ansatte så snart de nye ansatte har gjennomført et sertifiseringskurs.

 

Begrensning av tilgang
GrowthWheel kan begrense/stoppe tilgangen til GrowthWheel Online Platform når en sertifisert bruker ikke lenger er ansatt i lisens-organisasjonen eller hvis lisensavgiften ikke er betalt i henhold til de generelle betingelsene.

 

Konfidensialitet
GrowthWheel publiserer sin konfidensiellitetsbestemmelse på GrowthWheel Online Platform. Denne beskriver hvordan data kan benyttes og beskyttes