NY UTGIVELSE: Selskapsoppsummering i Selskapsprofilen

GOreleaseJuniNorsk.001.jpeg

Denne måneden lanserer vi en oppdatering til Selskapsprofilen, så du nå kan laste ned en Selskapsoppsummering av dine kunder.

Med den nye oppdateringen kan du med kun ett enkelt klikk laste ned en Selskapsoppsummering. Du vil se en ny side i din Selskapsprofil, som fokuserer på kundens verdier, markeder eller kundesegmenter og kundereferanser.

For å finne Selskapsoppsummering går du til “mine kunder” på GrowthWheel Online og velger en kunde. Under “kontakt” ser du etter en nedlastings-knapp i det øverste høyre hjørne. Deretter velger du om du vil ha en full Selskapsprofil eller kun Selskapsoppsummeringen.

Selskapsoppsummeringen gir deg og din kunde et visuelt overblikk over hvordan deres organisasjon klarer seg – den viser konkurrenter og markedsaktører.

Selskapsoppsummeringen viser de fremskritt din kunde har gjort, og fokuserer på de viktigste aspekter i organisasjonen. Du kan lese mere om historien, visjonen, produkter/tjenester, teammedlemmer og mye mer!

Selskapsoppsummeringen gir deg et raskt og presist 360° perspektiv over din kunde – noe som hjelper både deg som rådgiver, men særlig din kunde.


Last ned en Selskapsoppsummering
— få raskt overblikk over din kunde

GOreleaseJuniNorsk.002.jpeg