NY UTGIVELSE: Se dine kunders markedspotensiale med et visuelt diagram

Screen Shot 2018-06-08 at 6.32.08 PM.png

Markedsandel illustrert med nytt visuelt diagram
Vi har en ny og interessant tilføyelse til Markeder i Bedriftsprofilen

Med denne månedens utgivelse kan du nå se et visuelt diagram over dine kundebedrifters markedspotensiale.

Det eneste du trenger å gjøre, er å legge til de estimerte tallene for markedsstørrelsen, markedspotensialet og det aktuelle markedet i kundens Bedriftsprofil på GrowthWheel Online. Diagrammet blir automatisk en del av PDF-versjonen i dine kunders Bedriftsprofil.

Med diagrammet for markedsandeler og markedspotensiale kan du:

  • Lettere motivere dine kunder til å fylle ut informasjon om markedene for å få vist diagrammet.

  • Levere bedre dokumentasjon til bankfolk og långivere.

  • Starte en samtale om hva markedspotensiale er, og hvordan man kan nå det.


Detaljene:
Et bedre visuelt overblikk over dine bedriftskunders markedspotensiale 

#1 Se dine bedriftskunders markedspotensiale.

Fyll ut informasjonen om bedriftens markedsstørrelse, markedspotensiale og nåværende marked for å få et visuelt diagram som avspeiler tallene over dine bedriftskunders markedspotensiale.

 

#2 Velg å se et diagram over bedriftskunders inntekter og kunder.

For hvert marked kan du også velge å vise dine bedriftskunders inntekter eller antall kunder. I noen tilfeller er det lettere å estimere antall kunder hvis hverken du eller dine kundebedrifter kjenner markedsverdien.

 
Screen Shot 2018-06-05 at 2.52.49 PM.png

#3 Til å vise frem i en flott presentasjon

Diagrammet vil også inngå i Bedriftsprofilen, som du kan skrive ut og vise til rådgivere, nye partnere, investorer, bankfolk og mye mer.