NY UTGIVELSE: Forbedring av GrowthWheel Online

Som du muligens allerede har oppdaget, har vi brukt tid på å forbedre GrowthWheel Online denne sommeren.

I denne releasen har vi fokusert på å forbedre noen funksjoner som vil gjøre det enklere for deg å bruke GrowthWheel Online. 

 • Vi har endret skrifttypen så den er lettere å lese 

 • En forbedret virksomhets-/manager-layout for kunden

 • Logoen i menyen “Mine kunder” er større og mere synlig

 • Nedlastningsknappen er større og lettere å finne

 • Kundeaktiviteter har fått en ny  farge 

Vi håper at disse få forbedringene vil gjøre det enklere for deg å bruke GrowthWheel Online til å arbeide med dine kunder! 


Eksempler på den nye layouten
—Som gjør det enklere å bruke GrowthWheel Online

Kundens logo er mere synlig

JulyReleaseNorsk.002.jpeg

Nytt utseende på kundeaktiviteter

Mørkeblå nedlastningsknapp
NY UTGIVELSE: Selskapsoppsummering i Selskapsprofilen

GOreleaseJuniNorsk.001.jpeg

Denne måneden lanserer vi en oppdatering til Selskapsprofilen, så du nå kan laste ned en Selskapsoppsummering av dine kunder.

Med den nye oppdateringen kan du med kun ett enkelt klikk laste ned en Selskapsoppsummering. Du vil se en ny side i din Selskapsprofil, som fokuserer på kundens verdier, markeder eller kundesegmenter og kundereferanser.

For å finne Selskapsoppsummering går du til “mine kunder” på GrowthWheel Online og velger en kunde. Under “kontakt” ser du etter en nedlastings-knapp i det øverste høyre hjørne. Deretter velger du om du vil ha en full Selskapsprofil eller kun Selskapsoppsummeringen.

Selskapsoppsummeringen gir deg og din kunde et visuelt overblikk over hvordan deres organisasjon klarer seg – den viser konkurrenter og markedsaktører.

Selskapsoppsummeringen viser de fremskritt din kunde har gjort, og fokuserer på de viktigste aspekter i organisasjonen. Du kan lese mere om historien, visjonen, produkter/tjenester, teammedlemmer og mye mer!

Selskapsoppsummeringen gir deg et raskt og presist 360° perspektiv over din kunde – noe som hjelper både deg som rådgiver, men særlig din kunde.


Last ned en Selskapsoppsummering
— få raskt overblikk over din kunde

GOreleaseJuniNorsk.002.jpeg
NY UTGIVELSE: Send e-poster direkte fra GrowthWheel Online

Master GO releases 2018-19-2.001.jpeg

I denne måneden lanserer vi en ny funksjon på GrowthWheel Online, som gjør det mulig å raskt sende e-poster til kunder direkte fra programmet.

Det er svært enkelt! Velg en av dine kunder fra kundelisten på GrowthWheel Online og klikk på det nye e-postikonet. Du kan nå sende din e-post til én eller flere teammedlemmer fra din kundes virksomhet. Du kan også legge til Cc eller Bcc - for eksempel en kollega eller et CRM-integrasjonssystem.

For å gjøre det enklere for deg har vi laget e-postmaler som gjør det enkelt å hilse på nye kunder, invitere dem til arbeidsseminarer, bekrefte et møte eller følge opp på det arbeidet dere har gjort sammen.

Dette er kun den første utgivelsen av den nye funksjonen. Snart vil du også få mulighet til å redigere og lagre dine egne personlige e-postmaler for hvert enkelt skritt i arbeidsprosessen med kunder.


Spar tid med e-postmaler
— En ny og rask måte å holde kontakten med kunder

Master GO releases 2018-19-2.003.jpeg

NY UTGIVELSE: Statistikk over dine kunder – all informasjon samlet i én PDF

Master GO releases 2018-19-2.001.jpeg

I dag lanserer vi en ny oppdatering til vår “Statistikk”-meny, slik at du nå kan skrive ut en visuell PDF-rapport med alle statistikker over dine kunder.

I menyen “Statistikk” kan du se alle statistikkene for dine kunder:

 • Demografi

 • Økonomi

 • Beslutninger og tiltak

 • Ambisjoner og framskritt

 • Kundeaktiviteter

Tidligere kunne du skrive ut én side om gangen, men nå kan du laste ned en komplett rapport kun med ett enkelt klikk.

Som rådgiver kan du nå samle en PDF-rapport med alle statistikkene og laste det opp til det CRM-integrasjonssystemet du bruker til rapportering. Dette er en god visuell måte å vise effekten av ditt arbeid.

Dine kunder kan se statistikker over deres virksomhet og deres arbeid på GrowthWheel Online, og bruke PDF-rapporten til å vise deres framskritt til investorer, nye samarbeidspartnere, kunder eller banken.

Hvis du er leder, kan du se statistikker for hele din organisasjon eller nettverk. Dette er en rask måte å få overblikk over hva rådgivere og kunder arbeider med. Du kan gjennomgå tallene med ditt team eller bruke det som en ukentlig eller månedlig vurdering av dine kunders framskritt.


Skriv ut alle statistikker som en visuell PDF-rapport
— klar til å bli delt med interessenter eller bli brukt til rapportering

Du kan laste ned alle statistikkene og rapportene som en visuell PDF og laste det opp til det CRM-integrasjonssystemet som du bruker til rapportering.

Master GO releases 2018-19-2.003.jpeg

NY UTGIVELSE: Ny funksjon i selskapsprofilen

Master GO releases 2018-19-3march.001.jpeg

I dag lanserer vi en oppdatering til teamsiden i selskapsprofilen, noe som gir deg muligheten til å lage visuelle teammedlemsprofiler for alle ansatte og styremedlemmer i dine kundeselskaper.

De nye teammedlemsprofilene vil hjelpe forretningsveiledere til å få et raskt overblikk over kundeselskapets ledelse, ansatte og styremedlemmer.

For hvert teammedlem kan du legge til informasjon som kontaktdetaljer, utdannelse og profesjonell biografi og rolle i selskapet. Du kan også legge til seksjoner der du beskriver teammedlemmenes jobbansvar og profesjonelle ferdigheter eller demografi for rapportering.

Teammedlemsprofilene støtter opp om de samtalene du allerede har med dine kunder. Og ved å gjøre om dine notater til et produkt i skyen gjør du det mye enklere for dine kunder å presentere deres team til interessenter – eller å vise at de har den nødvendige ferdigheten for at selskapet skal kunne vokse.

Alle de nye teammedlemsprofilene kan skrives ut som en visuell PDF-rapport – klare til å bli delt med interessenter eller brukt for rapport.

GrowthWheel Online kan du:

 • Lage profiler for hvert teammedlem i kundeselskapet

 • Legge til kontaktinformasjon, ansvar, profesjonelle ferdigheter og demografi

 • Skrive ut profilen som en visuell PDF-rapport


Lag en teammedlemsprofil med kun tre enkle steg

Skærmbillede 2019-04-01 kl. 10.34.05.png

#1 Legg til grunnleggende informasjon for hvert teammedlem
Legg til informasjon som kontaktdetaljer, utdannelse og profesjonell biografi og rolle i selskapet.#2 Legg til ferdigheter og ansvar
List opp teammedlemmenes jobbansvar og profesjonelle ferdigheter.


#3 Legg til kundedemografi
Legg til kundedemografi som du kan bruke som rapport.


Skriv ut profilen som en visuell PDF-rapport
–klar til å bli delt med interessenter eller brukt som rapport

Skærmbillede 2019-04-01 kl. 15.37.43.png

NY UTGIVELSE: Planlegg fremtidige møter på GrowthWheel Online

Skærmbillede 2019-03-05 kl. 10.11.51.png

Vår februar-release har en oppdatering for kundeaktivitet-menyen, slik at du vil kunne planlegge og invitere kunder, i tillegg til å holde rede på avholdte kundeaktiviteter.

Du kan planlegge kundeaktiviteter som møter, telefonsamtaler og arbeidsseminarer i “kundeaktivitet”-menyen på GrowthWheel Online —  og invitere en eller flere kunder.

Når du inviterer en kunde for et møte, kan du bruke våre nye tilpassede e-postmaler som lister opp alle praktiske detaljer og lar deg og din kunde kopiere møtet til din personlige kalender.

I kundeaktivitet-menyen vil du kunne filtrere planlagte kundeaktiviteter fra avholdte kundeaktiviteter, administrere alle kundeaktiviteter og generere statistikk.

Du kan også skrive ut alle planlagte og avholdte kundeaktiviteter som en visuell PDF som kan brukes for rapport.

GrowthWheel Online kan du og dine kunder:

 • Planlegge kundeaktiviteter som møter, telefonsamtaler og arbeidsseminarer og legg til praktiske detaljer og hensikten for kundeaktiviteten

 • Kopier nye møter til din Google-, iCal- eller Outlook-kalender

 • Se og last ned alle avholdte eller planlagte kundeaktiviteter på GrowthWheel Online


Tre enkle steg for å planlegge kundeaktiviteter

email+interactions.gif

#1 Planlegg en ny kundeaktivitet

Fyll ut all relevant informasjon om de nye kundeaktivitetene, slik som type, dato og tid, sted og hensikt.

Screenshot 2019-06-04 at 15.16.58.png

#2 Inviter en eller flere kunder

De tilpassede e-postmalene gjør det enklere å invitere din kunde til et møte. Du og din kunde kan også kopiere møtet til en Google-, iCal- eller Outlook-kalender.

Screenshot 2019-06-04 at 15.18.47.png

#3 Administrer og last ned kundeaktiviteter

Du kan administrere og laste ned listen som en visuell PDF som du kan bruke for rapport.


NY UTGIVELSE: En enkel måte å vise kundereferanser på

januar norge.001.jpeg

For vår første release for 2019 lanserer vi en oppdatering til selskapsprofilen som gjør det mulig å vise kundene som kan brukes som kundereferanser.

Med Kundereferanser kan dine kunder enkelt vise deres kundereferanser til utlånere eller andre i forbindelse med selskapet. Disse referansene kan ha positive historier som de kan dele om dine kunders produkter eller tjenester.

Denne funksjonen vil bli tilgjengelig i den nye menyen “Kundereferanser” og gjør det mulig for deg og dine kunder å legge til mer detaljert informasjon om dine kundereferanser - i tillegg til markedssegmentet og kundesegmentet i selskapsprofilen.

På GrowthWheel Online kan du og dine kunder:

 • Opprette nye kundereferanser og legge til detaljer om dem

 • Laste ned alle kundereferansene som en visuell PDF

 • Se alle kundereferansene på GrowthWheel Online


Tre enkle steg for å vise kundereferansene

#1 Opprette en ny referanse
Legg til alle detaljene om hver av kundene, slik som navn, status, beskrivelse og året for når kunden ble ervervet.  

Du kan også laste opp et bilde eller kundelogoen.

Screenshot 2019-06-04 at 14.25.38.png

#2 Last ned en PDF-oversikt
Få en visuell oversikt over dine kunders kundereferanser ved å laste dem ned som en PDF-fil.

Nå kan du enkelt skrive ut eller dele referansene med andre interessenter.

Screenshot 2019-06-04 at 14.23.15.png

#3 Administrer referanser online
Du og din kunde kan vise eller redigere alle kundereferanser på GrowthWheel Online i den nye menyen.

NY UTGIVELSE: Lagre og del linker på GrowthWheel Online

go.001.jpeg

Nå kan du dele linker til f.eks. YouTube-videoer, PDF-filer, hjemmesider med dine kunder på samme måte som du deler verktøy på GrowthWheel Online.

Denne releasen gjør det enklere å legge til og organisere informasjon  som du ønsker å dele med dine kunder - og lagre det på et samlet sted.

I menyen “Egne Verktøy” kan du - utover verktøy, filer, dokumenter - nå lagre linker som du jevnlig deler med dine kunder.

I menyen “Egne verktøy” kan du:

 • Lagre linker til f.eks. hjemmesider, videoer, delte dokumenter, påmeldingsblanketter

 • Legge til de lagrede linkene til dine favoritter og sende dem til dine kunder


Legg til linker til dine egne verktøy med to enkle steg

Personal+tools.gif

#1 Legg til linker til det du vil dele

Gå til menyen Egne verktøy for å legge til en ny link. Navngiv linken, sett inn selve linken og legg evt. til et miniatyrbilde.

 
go.003.jpeg

#2 Del linker med dine kunder

Når du har lagt til en link, kan du sende den til dine kunder via e-post, legge den til dine favoritter eller verktøyspakken.
NY UTGIVELSE: Planlegg dine arbeidsgrupper med GrowthWheel

november norsk.001.jpeg

I november kan vi med glede release klargjorte arbeidsgruppe-programmer som du kan bruke til å planlegge, promotere og virkeliggjøre dine egne arbeidsgrupper (workshops)

Arbeidsgruppe-programmene på GrowthWheel Online gjør det enklere enn noensinne å sette opp og organisere din egen øving. Alt materiale kan bli skreddersydd for å passe dine behov. For å starte logger du inn til GrowthWheel Online, velger et arbeidsgruppe-tema og laster ned malbeskrivelse og slides.

I bunntekstmenyen  Arbeidsgruppe-programmer vil du finne:

 • 20 nye arbeidsgruppe-beskrivelser som du kan bruke for inspirasjon eller som maler

 • 20 nye slides med skisser for arbeidsgrupper som inkluderer presentasjonsnotater

 • To helt nye VekstArk som vil hjelpe deg med å planlegge øvingen

 • Eksempler på arbeidsgrupper som er drevet av GrowthWheels sertifiserte veiledere

Dersom du ønsker flere ideer for hvordan å planlegge dine egne arbeidsgruppe-programmer, kan du melde deg på vårt OnTrack-webinar.


4 steg for å forberede ditt eget arbeidsgruppe-program

november dansk.jpeg

#1 Bestem deg for hva du ønsker å tilby dine kunder
Du kan bruke de to nye VekstArkene til å bestemme hva du ønsker å tilby dine kunder og hvilke fokusområder dine arbeidsgrupper skal dekke.

november dansk 2.jpeg

#2 Planlegg hver arbeidsgruppe
Du kan bruke de 20 nye arbeidsgruppe-beskrivelsene - en for hvert fokusområde  - som inspirasjon til å planlegge dine egne arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppe-beskrivelsene er tilgjengelige som PDF-er og som maler i PowerPoint-slides.

november 3.jpeg

#3 Promoter dine arbeidsgrupper
Du kan bruke markedsføring-slides eller arbeidsgruppe-beskrivelser for å promotere dine arbeidsgrupper. Alt er tilgjengelig som malerl i PowerPoint-slides.

Du kan også se eksempler for hvordan andre GrowthWheel- sertifiserte veiledere promoterer deres programmer.

november norsk 4.jpeg

#4 Gjør deg klar for kick-off
Du kan bruke de 20 nye mal-slides som skisser for din egen presentasjon. Alle slides har presentasjonsnotater for å gjøre det enda enklere for deg!

NY UTGIVELSE: Videoveiledninger for alle VekstArk

norks oktober.001.jpeg

Med vår oktoberrelease kan du og dine kunder nå se en kort veiledningsvideo som forklarer de 100 GrowthWheel-VekstArkene.

Som veileder kan du se videoveiledningene under Min verktøykasse på GrowthWheel Online - bare se etter videoikonet!

Hver videoveiledning forklarer VekstArkene på ett til to minutter: Hvilken jobb som skal gjøres, hvordan gjøre det og de neste stegene.

Når du sender en e-post eller deler et VekstArk, vil kunden kunne se videoveiledningen hvis han eller hun har blitt invitert til å arbeide sammen med deg på GrowthWheel Online. Alt du trenger å gjøre, er å invitere din kunde og starte å dele!

Videoveiledningene gjør det mer enklere enn før mulig for kunder med selvbetjening og gir dem en forbedret digital opplevelse når de arbeider sammen med deg.

Nedenfor kan du se en videoveiledning for VekstArket Personalkostnader


Tre steg for å dele videoveiledninger med dine kunder

#1 Se etter videoikonet
Logg inn på GrowthWheel Online, gå til Verktøykasse, finn et eller flere VekstArk og se etter videoikonet.

Klikk på videoikonet for å se videoveiledningen.

#2  Del VekstArk med kundene
Velg et eller flere VekstArk og send dem til dine kunder.

Når du deler et VekstArk, kan kunden klikke på videoikonet i e-posten og vil bli sendt videre til menyen Veilederfiler på GrowthWheel Online,  hvor han eller hun kan se det.

#3 Dine kunder kan se de delte videoveiledningene på GrowthWheel Online
Din kunde kan alltids finne videoveiledningene for delte VekstArk i menyen Veilederfiler på GrowthWheel Online 

NY UTGIVELSE: Tilordne avgjørelser og tiltak i 30-60-90-dagersplanen

Master GO releases 2018-19-3sep.001.jpeg

Virkeliggjør dine ideer ved å tilordne og følge opp

Vi gleder oss over å release denne etterlengtede forbedringen av 30-60-90-dagersplanen som gjør det mulig for veiledere og deres kundeselskaper å tilordne avgjørelser og tiltak direkte til teammedlemmene.

Med denne 30-60-90-dagersplanen på GrowthWheel Online er det enkelt for deg og ditt team å liste opp alle gjøremål og ønsker, sortere dem som avgjørelser og tiltak og lage en tidslinje. Men hvem sørger for at det faktisk blir gjort?  

Med denne realeasen kan du:

 • Tilordne oppgaver til teammedlemmer og kolleger

 • Filtrere oppgaver etter hvem som er ansvarlig

 • Skrive ut en visuell PDF som viser hvem som er ansvarlig for hver oppgave

Når alle vet hvem som er ansvarlig for å få ting gjort, er alt litt enklere. Du behøver ikke lenger å bekymre deg for alle oppgavene på listen, men kan fokusere tiden og energien på oppgavene som du faktisk er ansvarlig for.

Dersom du er en veileder som arbeider med grunnleggerteam, vil dette hjelpe deg til å arbeide mer effektivt med dine kunder. Gjør prat til handling ved å sørge for at alle oppgavene som nevnes på møtet blir listet opp, prioritert og delegert.

Etter møtet kan du skrive ut 30-60-90-dagersplanen som en visuell PDF-rapport og sende den til din kunde og andre teammedlemmer. Eller du kan bruke den som en oppfølging før ditt neste møte.


Master GO releases 2018-19-3sep1.001.jpeg

#1 Tilordne oppgaver til teammedlemmer og kollegaer
Bestem hvilke teammedlemmer som skal være ansvarlige for hver avgjørelse eller tiltak.

Du kan filtrere etter fokusområde, type, hvem som er ansvarlig og prioritet.

 
september.003.jpeg

#2 Få en oversikt over alle avgjørelser og tiltak
Skriv ut en visuell PDF-rapport for å få en kort oversikt over alle oppgaver og hvem som er ansvarlig for hva.

Del PDF-en med dine kunder og kollegaer etter et møte, og bruk den til å følge opp før ditt neste møte.

NY UTGIVELSE: Legg til kundenes juridiske dokumenter til selskapsprofilen

Master GO releases 2018-19-3.001.jpeg

Del juridisk informasjon med interessenter

Denne releasen gjør det mulig for veiledere og kundeselskaper å laste opp juridiske dokumenter til GrowthWheel Online og inkludere dem i selskapsprofilen.

Du kan allerede legge til juridisk informasjon som kunderegistreringsnummer, opprettingsdato og juridisk enhet, i selskapsprofilen.

Men du vil kanskje også behøve å oppgi annen juridisk informasjon til interessenter, slik som banker, investorer og veiledere.

Juridiske dokumenter kan være alt fra reglementer og aksjonæravtaler til tillatelser og sertifikater, og alt annet du behøver å dele.

Denne releasen lar deg gjøre det mulig å laste opp juridiske dokumenter og skrive ut selskapets fullstendige selskapsprofil som en visuell PDF-rapport. Utlånere og andre interessenter kommer til å bli imponert!

Vi introduserer også en helt ny funksjon som kalles “synlighetsknapp”. Det lar deg velge hvilke dokumenter som skal være synlige i den utskrevne selskapsprofilen.


Screenshot 2019-06-04 at 12.01.25.png

#1 Last opp juridiske dokumenter
Du kan laste opp juridiske dokumenter som reglementer, aksjonæravtaler, tillatelser og sertifikater. Velg type dokument, legg til tittel og beskrivelse og last opp dokumentet.

33.003.jpeg

#2 Velg hvilke dokumenter som skal være synlige
Du kan velge hvilke dokumenter som skal være synlige når selskapsprofilen blir skrevet ut som en PDF-rapport. Slå av eller på synligheten ved å klikke på ikonet.

33.004.jpeg

#3 Skriv ut en visuell PDF-rapport
Du kan laste opp juridiske dokumenter, velge synlighet og skrive ut den fullstendige selskapsprofilen som en visuell PDF-rapport som du kan vise til interessenter.  

NY UTGIVELSE: Legg til partnere til selskapsprofilen

yt.001.jpeg

Ny partnerside i selskapsprofilen:
Lar kundene vise at de ikke arbeider alene

Vi fortsetter med å forbedre selskapsprofilen på GrowthWheel Online, og med denne månedlige releasen kan du nå legge til en liste over dine kundeselskapers partnere og se dem i en ny side som PDF.

Å vise hvem kunden arbeider med er en annen flott informasjon som er nyttig for banker, utlånere, investorer og også deg selv siden du hjelper til med selskapets vekst.

I den nye undermenyen "Partnere" kan du — eller dine kunder — legge til fire forskjellige partnere:

 • Tjenesteleverandører

 • Tilbydere

 • Kanalpartnere

 • IT-leverandører

Så klart vi har laget en liste over type partnere som kunden muligens har i hver kategori, slik at det er enkelt å legge til og bli inspirert til å legge til mer.


Detaljer:
Se all dine kundeselskapers partnere i selskapsprofilen

yt.002.jpeg

#1 Legge til partnere

Legg til partnere og angi all nødvendig informasjon slik som beskrivelse, logo og startdato/sluttdato for partnerskap. Partnertypene kan bli brukt som inspirasjon for dine kunder til å liste opp deres partnere.

 
yt.003.jpeg

#2 Selskapsprofilen
I selskapsprofilen i selskapsprofilen kan du se en oversikt over alle dine kunders partnere. Både du og kunden kan legge til informasjon, og siden kan skrives ut individuelt eller sammen med resten av profilen.

NY UTGIVELSE: Se dine kunders markedspotensial med et visuelt diagram

norsk juli.001.jpeg

Nytt visuelt diagram for markedsandel “Markeds”-siden i selskapsprofilen ser nå mer interessant ut.

Med vår juni release kan du se et visuelt diagram som viser markedsandelen over dine kundeselskaper. Bare legg til estimerte tall for markedsstørrelse, markedspotensial og nåværende marked i kundens selskapsprofil. Diagrammet vises også i  PDF-selskapsprofilen.

Med det visuelle diagrammet over markedsandel og potensial kan du:

 • Motivere dine kunder til å fylle ut markedsinformasjonen for å se umiddelbare diagrammer.

 • Lage et enda mer attraktivt dokument for en bank eller utlåner.

 • Starte en samtale om hva markedspotensialet er og hvordan man kan nå det.


Detaljene: Bedre visuell oversikt over dine kundeselsskapers markedspotensial

Screenshot 2019-06-04 at 11.15.35.png

#1 Se markedspotensialet
Fyll ut skjemaene: Markedsstørrelse, markedspotensial og deres nåværende marked for å se det visuelle diagrammet over markedspotensialet til dine kundeselskaper. Når du og dine kunder fyller ut hvor stort markedet er, hva potensialet deres er og det nåværende markedet, vil et visuelt diagram reflektere numrene.

 
Screenshot 2019-06-04 at 11.16.23.png

#2 Velg å vise markedsdiagrammet etter kunder eller etter inntekter
For hvert marked kan du velge å vise markedsnumrene etter inntekter eller etter antall kunder. I noen tilfeller vet kanskje ikke verken du eller kunden markedsstørrelsen etter inntekter, men kan enklere estimere etter antall kunder.

 
Screenshot 2019-06-04 at 11.24.50.png

#3 Vise som en flott presentasjon
Diagrammet vil bli lagt til din utskrivbare selskapsprofil klart til å vises til andre veiledere, nye partnere, investorer, banker osv.

NY UTGIVELSE: Administrer mentorforhold

Screen Shot 2018-04-30 at 11.10.30 AM.png

Administrer mentorforhold online
Nå kan du oprette mentorprofiler og tilordne mentorer til kunder

Med releasen vår i april har du muligheten til å administrere dine forhold med eksterne mentorer på GrowthWheel Online.

I den nye menyen "Mitt nettverk" kan du legge til mentorer, opprette mentorprofiler og laste dem ned som PDF-er.

Dersom du i tillegg kjøper  en mentorlisens,  ($20 per måned per mentor) kan du også invitere mentorer til onlineplattformen slik at de kan samhandle med deg og dine kunder online for å: 

 • Opprette 360° Screeninger

 • Oppdatere eller kommentere 30-60-90-dagers planen

 • Overvåke eller legge till ambisjoner og framskritt

 • Se eller laste ned kundenes forretningsprofil

 • Logge aktiviteten de har med dine kunder og spore tiden


Detaljene: 5 nye funksjoner for å administrere mentorforhold

Release billeder.018.jpeg
 
Release billeder.016.jpeg
 
Release billeder.019.jpeg
 
Release billeder.017.jpeg
 

1# Opprette en liste med dine eksterne mentorer

Lage en liste med dine mentorer, tilordne dem til kunder slik at de kan se den samme informasjonen som deg og kunden.

 

2# Opprette profiler for hver mentor

Behold all informasjon om hver mentor på ett sted. Legg til informasjon om kompetanser og bransjeerfaring.

 

3# Skrive ut og dele mentorprofiler i PDF

Laste ned eller e-maile en ensides mentorprofil til dine kunder for å dele informasjon om en fremtidig mentor.

 

4# Gi dine mentorer en konto på GrowthWheel Online ($20 per måned)

Mentorer vil få tilgang til de nettskybaserte verktøyene inkludert  360° Screeningen, 30-60-90-dagers planen, resultattavlen og forretningsprofilen.

 

5# Spore mentorenes kundeaktiviteter og tid

Få øyeblikkelige rapporter om dine mentoraktiviteter når de logger sine kundeaktiviteter.

 

NY UTGIVELSE: E-postmaler

Untitled.001.jpeg

Ny funksjon: E-postmal
—Spar tid når du inviterer nye kunder

I denne marsreleasen gir vi deg et nytt e-postmal. Det er det første i en serie av e-postmaler, og den nye funksjonen er fullstendig basert på dine forslag.

I stedet for å skrive en e-post helt fra scratch hver gang du inviterer en kunde til onlineplattformen, har du nå en ferdig e-post klar.

Det er enkelt for deg å redigere all informasjonen i malen, og invitasjons-e-postene vil som standardinnstilling bli sendt fra deg.

Når du ønsker å invitere en kunde, enten når du først oppretter kontoen eller når du ønsker å invitere et nytt teammedlem, vil du kunne bruke denne malen.

hgf.001.jpeg

NY UTGIVELSE: Spor dine kunders profitt med diagrammer

MASTER GO releases.008.jpeg

(Profittdiagrammer - Følg med på dine kunders profitt)


Nye tillegg til selskapsprofilen

—Få en bedre oversikt med profittdiagrammer

I vår januarrelease legger vi til profittdiagrammer til selskapsprofilen. Dette gir deg og dine kunder en mer helhetlig og komplett finansiell oversikt over selskapet.  

Nå kan du på en enkel måte rapportere profitter for hele din kundeportefølje og raskt laste dem ned som flotte PDF-filer.

Dataene inneholder alle lønnsomhetstall slik som bruttofortjeneste, driftsoverskudd og nettofortjeneste. Dersom du er manager, kan du også se statistiske data for hele din organisasjon eller nettverk.


NYE FUNKSJONER — FØLG MED PÅ KUNDEPROFITT KVARTAL FOR KVARTAL

MASTER GO releases.009.jpeg

#1 Få øyeblikkelige diagrammer for dine kunders profitt
Legg til profitt på de finansielle sidene og få en umiddelbar oversikt over dine kunders vekst.

MASTER GO releases.010.jpeg

#2 Legg til profittdiagrammer til selskapsprofilen
Med de nye profittdiagrammene kan dine kunder få en mer omfattende selskapsprofil for å vise til långivere, finansielle partnere eller investorer.

MASTER GO releases.011.jpeg

#3 Bruk dine kunders profitt for rapportering
Bruk profittdiagrammer for rapportering av vekst for hele din kundeportefølje eller nettverk.